основни ремонти

основни ремонти, текущи ремонти и техническо обслужване на всички видове автомобили